Leva miljövänligt som individ

Den globala klimatförändringen är ett problem som vi människor tillsammans måste lösa – och det nu. Klimathotet är på allvar. Det är en stor utmaning som kräver ett långsiktigt engagemang, kreativitet och vetenskap för att övervinnas. Internationellt behöver vi politik som reglerar utvinning och produktion av fossila bränslen och på individuell nivå behöver vi alla engagera oss för att ta hand om planeten. Som individer finns det mycket vi kan göra för att leva miljövänligt; dagligen kan vi göra val som förbättrar tillståndet för jordens naturliga miljö, men då måste dem göras kontinuerligt. En sak du kan göra är till exempel att välja grön el. Här nedan kan du läsa mer om hur du kan leva miljövänligt som individ.

Att leva miljövänligt börjar med medvetna val

Att leva miljövänligt behöver inte vara komplicerat. Varje dag kan vi leva mer miljövänligt genom att göra individuella val som är bättre för miljön än alternativen. Till exempel kan du välja cykel i stället för bil eller buss som transportmedel och på så vis leva miljövänligt genom att inte förorena naturen med koldioxid. Eller äta ekologisk mat framför genmodifierad sådan. Att leva miljövänligare innebär inte att du behöver utesluta varken bil eller buss; det finns miljövänliga alternativ i form av elbilar att använda sig av. Idag drivs majoriteten av världens fordon av fossila bränslen, men vi hoppas att förnybar energi som exempelvis elektricitet genererad av solkraft kan ersätta olja och gas så fort som möjligt. Att använda datorer kan också förutsättas av hållbar elektricitet om den totala produktionen utgörs av förnybar energi i framtiden. Då kan vi också leva miljövänligt vid våra datorer.

Leva miljövänligt som individ

Vi bör sträva efter att leva miljövänligt i största möjliga utsträckning i vår vardag. Teknik finns för att göra och med hjälp av vetenskap kan det skapas ny. Det som behövs är ny politik och finansiering för att göra det möjligt. Utöver det ovan nämnda kan du som individ bidra genom att engagera dig politiskt och medvetet välja politiker som värderar miljön och förespråkar förnybar energi. För att leva miljövänligt vill vi också rekommendera att återvinna mat och material.