Miljövänliga casinon – finns de?

Den globala klimatförändringen har gjort människor över hela världen uppmärksamma och angelägna om att skydda jordens naturliga miljö. Hållbarhet i verksamhet är för många organisationer och företag en självklarhet idag. Medvetenhet om miljön utrycks i strategi och handling; inte minst inom spel- och underhållningsindustrin. Las Vegas är ett exempel där miljövänliga casinon idag är en verklighet. Likt andra företag har många av delstatens miljövänliga casinon anpassat sina verksamheter genom att använda sig av hållbara strategier som tar hänsyn till miljön. Här nedan kan du lösa mer om hur.

Miljövänliga casinon: MGM Grand

Av alla miljövänliga casinon som finns i Las Vegas kanske MGM Grand utmärker sig mest. Företaget består av 20 hotel och miljövänliga casinon internationellt – och driver samtliga verksamheter med hållbara, gröna strategier. Som många andra miljövänliga casinon konserverar MGM Grand energi genom att spara på el och vatten i största möjliga utsträckning. Företaget arbetar ständigt för att förbättra konserveringen av energi, vilket vi energikonsulter anser kan göras med hjälp av ny teknik i framtiden. Miljövänliga casinon kommer inte bara kunna konservera energi framgångsrikt; med hjälp av produktionsmetoder som solkraft kan energi kunna utvinnas och produceras hållbart. Casinon kan då drivas med hjälp av solceller och annan teknik som kan omvandla solljus till elektricitet. Om den globala energiproduktionen övergår från fossila bränslen till förnybara kan vi ha enbart miljövänliga casinon på vår planet i framtiden. Detta innebär att du kan spela casino miljövänligt online som offline! För att detta skall kunna förverkligas behöver vi kreativitet, vilja och långsiktigt engagemang i global politik och industri.

Miljövänliga casinon använder hållbara företagsstrategier

Förändring måste ske för att skapa en hållbar framtid för den globala energiproduktionen och planeten. Ett internationellt samarbete inom politiken är nödvändigt för att reglera utvinnandet och produktionen av fossila bränslen – och för att accelerera övergången till förnybar energi. Med lagar och regler väl på plats kan vetenskapen leda vägen och företag kan då skapa bättre teknik för industrin.