Solteknik som solvärme och solceller

Solen är en stjärna – i dubbel bemärkelse. Förutom att vara en fysisk sådan som ger jorden energi med sitt ljus är den också en stjärna genom att den gör så dagligen. Solens strålar lyser igenom atmosfärens alla lager och likaså meteorologiska förhållanden som moln. Tack vare solens styrka kan vi livnäras av dess kraft och även använda dess ljus till att exempelvis skapa elektricitet

Solenergi med solceller

Solljus kan omvandlas till elektricitet genom teknik. Med hjälp av så kallade solceller kan vi tillvarata solens ljus och på så sätt skapa solkraft. Solceller kan bestå av halvledare av olika grundämnen, vars kemi är avgörande för skapandet av solkraft och i förlängning elektricitet. De kemiska bindningarna i solcellerna är en förutsättning för att det naturliga fenomenet fotovoltaik skall kunna uppstå; fotovoltaik är den process där soljusets fotoner omvandlas till elektriska elektroner. Solceller används i flertal, sammansatta i paneler, där de kopplas samman för att generera högre spänning när de träffas av solens ljus. Solen är en pålitlig energikälla och en hållbar sådan för framtiden. Tack vare solens ljus och solceller kan vi fortsätta med vår livstil utan att förstöra miljön. Solceller och solkraft är lösningen som kan hantera klimatförändring, men för att göra det möjligt behöver vi också politisk förändring och vetenskaplig utveckling.

I syfte att förverkliga en miljövänlig framtid måste den globala energiproduktionen vara hållbar. Produktionen av fossila bränslen som olja och gas måste ersättas med förnybara alternativ som solkraft för att göra detta möjligt. En sådan övergång skulle minska koldioxidutsläppen som förorenar jordens naturliga miljö och därav bekämpa den globala klimatförändringen som förstör planeten. Därför behövs ny politik som reglerar utvinnandet av fossila bränslen, tillsammans med utveckling av den teknik (solceller) som kan generera den förnybara energin. Solceller är en lösning som kan ligga till grund för en hållbar energiproduktion, men denna teknik behöver också utvecklas genom att effektiviseras. Därför behöver vi också finansiera mer vetenskaplig forskning inom fysik och kemi. Med vilja, engagemang och optimism kan en hållbar framtid bli verklighet!